Nova sistemi - Görünən üst yol ilə qapı quraşdırılması