4ü 1də sistemi

Profil Aralığı

Profilin rəng spektri

Barmaqlıq Tutacaq

4ü 1də Pivot Həll Sistemi

4ü 1də Sabit Bölmə Sistemi

4ü 1də Üst Asma Sistemi

4ü 1də Qatlama Sistemi